Førerdyrkelse, annen idealisme og marxisme

Stalin: August 1930: du snakker om din ‘hengivenhet’ til meg. Kanskje dette er et uttrykk som kom ut ved et uhell. Kanskje … Men hvis det ikke er en tilfeldig frase, vil jeg råde deg til å forkaste prinsippet om hengivenhet til personer. Det er ikke den bolsjevikiske måten. Vær viet arbeiderklassen, dens parti, dens […]

Read More Førerdyrkelse, annen idealisme og marxisme

Marxismen og det nasjonale spørsmålet

Redaksjonen i Røde Fane publiserte på tjen-folket.no den 26 September 2020 en lengre artikkel under overskrift “Tilbake til marxismen i det nasjonale spørsmålet – et oppgjør med sosialpatriotismen”. Det er mye bra i denne lengre og grundige artikkelen, men også noen feil som jeg mener må korrigeres. Denne teksten ble sendt til redaksjonen i Tjen […]

Read More Marxismen og det nasjonale spørsmålet

Langvarig folkekrig – en universell teori?

I den internasjonale kommunistiske bevegelsen raser det en debatt om hvorvidt Maos teori om langvarig folkekrig er en universell teori eller ikke. Innledning Tilsynelatende går hovedmotsigelsen mellom «høyre» og «venstre» på spørsmålet om teorien om langvarig folkekrig er en universell teori for revolusjon eller ikke.1 «Høyresiden» er først og fremst representert ved José Maria Sison […]

Read More Langvarig folkekrig – en universell teori?

Critic of “On the Urban Guerrilla”

Struggle Session posted 7 October 2019 an article with the heading “On the Urban Guerrilla”. This article – though interesting on some parts – have major weaknesses which can lead to serious mistakes if not corrected. The article starts with the following introduction: There is a lot of talk about the theory of People’s War, its […]

Read More Critic of “On the Urban Guerrilla”

Regarding the struggle between CPP and the gonzalites

I’ve read this reply: https://tjen-folket.no/index.php/en/2019/09/24/to-discard-peoples-war-is-to-discard-the-proletarian-revolution-part-1/ And it strikes me how gonzalites again fail to say anything regarding the condition of revolution and Protracted Peoples War (PPW). Mao wrote: “Does materialist dialectics exclude external causes? Not at all. It holds that external causes are the condition of change and internal causes are the basis of change, […]

Read More Regarding the struggle between CPP and the gonzalites

New economic crisis in 2019

The capitalist economy is a system ridden with cyclic crisis which happens regularly between 8-12 years. For many years the crisis were so small that you hardly could call it a crises. This has changed now, and this article will try to explain why the crisis were week for some years, and why it has […]

Read More New economic crisis in 2019