Marxismen og det nasjonale spørsmålet

Redaksjonen i Røde Fane publiserte på tjen-folket.no den 26 September 2020 en lengre artikkel under overskrift “Tilbake til marxismen i det nasjonale spørsmålet – et oppgjør med sosialpatriotismen”. Det er mye bra i denne lengre og grundige artikkelen, men også noen feil som jeg mener må korrigeres. Denne teksten ble sendt til redaksjonen i Tjen […]

Read More Marxismen og det nasjonale spørsmålet

Svar til Ragnar V. Røed, tjen-folket.no

tjen-folket.no har lagt ut en kritikk av min artikkel “Gonzalo og venstreavvik” av Rangnar V. Røed (RVR). Det er behov for noen oppklaringer i den forbindelse. This article has an English version RVR skriver: Videre er jeg uenig i uttrykket “tilpasse marxismen” for å beskrive hvordan klassikerne anvendte proletariatets ideologi i sine land. Slik jeg […]

Read More Svar til Ragnar V. Røed, tjen-folket.no